23 september 2021

Betrokken of bevlogen medewerkers?

Betrokken of bevlogen medewerkers?

23 september 2021

Wat kun je doen om je mensen bij jouw bedrijf betrokken te houden en voorkomen dat mensen weglopen naar de concurrentie? Wat kun je doen om hun bevlogenheid te versterken? Dit is altijd belangrijk, maar dat belang wordt des te duidelijker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Het belang van die bevlogenheid wordt door veel leiders erkend, maar vaak weten ze niet hoe ze dit in kunnen passen in hun organisatie.

Voor mij is bevlogenheid meer dan betrokkenheid, het is de optelsom van betrokkenheid, tevredenheid en de motivatie het beste van jezelf te geven. Maar hoe kun je nu deze bevlogenheid binnen je bedrijf versterken?

Uit onderzoek* kwamen de volgende zaken naar voren die bevlogenheid sterk beïnvloeden.

1.  Company pride: de trots om voor de organisatie te werken

Werk aan je bedrijfstrots. Zorg voor openheid. Neem je mensen mee in waar je als bedrijf voor staat. Waarom doe je wat je doet? Hoe doe je dat? En wat doe je wel en niet? Zorg voor een prikkelende, inspirerende missie, een missie die het bestaansrecht van je bedrijf vastlegt.

Dus niet: het is onze missie de winst te maximaliseren. Daar slaat geen medewerker op aan. Ook niet: we willen de beste zijn in ons vakgebied. Wat dan wel? Laat zien wat je wel doet. Bijvoorbeeld: een installatiebedrijf kan stellen dat hun missie is “de beste cv ketels te installeren en daarbij topkwaliteit te leveren” dat zou zo maar waar kunnen zijn. Maar je kan ook stellen dat de missie is “mensen helpen hun gevoel van geluk te vergroten door te zorgen dat ze warmte en comfort kunnen hebben wanneer ze dat willen.”

Heb je een sterke missie? Straal dit dan ook uit. Zorg dat het geen wassen neus is, een missie om de missie. Koppel de belangrijkste waarden aan je missie en zorg dat mensen die waarden ook uitdragen, ze gebruiken bij hun beslissingen. En: zorg dat de medewerkers ook nadenken over hun eigen waarden en hoe ze deze kunnen/gaan verweven met die van jouw organisatie. Daarmee zet je je missie centraal in het werk.

Bedrijfsimpact

Laat zien welke impact je organisatie op klanten heeft. Wat doet die voor hen? Hoe helpt die hen? Mensen zijn trots als ze weten hoe hun werk mensen beïnvloedt. Hetzelfde geldt voor de impact op de maatschappij. Laat zien welke maatschappelijke bijdrage jouw organisatie levert.

Persoonlijke impact

Intrinsieke motivatie kent drie belangrijke pijlers: autonomie, competentie en betekenis. Om met het laatste te beginnen, jouw medewerkers willen weten hoe ze bijdragen aan het bedrijf, hoe zij invloed hebben op klanten, of op de maatschappij. Zorg dus voor transparantie, maak zichtbaar wat de rol van mensen is, laat zien dat hun werk ertoe doet, dat ze belangrijk zijn voor de organisatie. Nog beter: laat ze dit zelf invullen.

Competentie is cruciaal: jouw medewerkers willen een zinvolle bijdrage leveren. Laat ze om deze reden activiteiten doen waar ze goed in zijn en geef ze ook de ruimte om hier beter in te worden. Laat ze zelf meedenken over welk werk ze kunnen doen wat hierop aansluit en zorg voor de juiste begeleiding in dit proces.

Mensen hebben het gevoel van autonomie nodig om zichzelf te kunnen sturen. Om daarna te merken dat zij met hun keuzes situaties kunnen beïnvloeden. Bied mensen de ruimte, vrijheid en begeleiding die ze nodig hebben.

Als je jouw medewerkers meeneemt in een duidelijke en een voor hen herkenbare missie, als je ruimte, vrijheid en de mogelijkheden tot ontwikkeling biedt, én je laat zien hoe zij er allemaal toe doen, dan ben je goed op weg!

 

2.  Verdien respect voor je leiderschap

Maar dat is niet alles: je zult ook goed leiderschap moeten tonen. Leiderschap waarmee je respect van de mensen verdient. Wat maakt dat mensen hun leider respecteren?

Allereerst: mensen waarderen competentie. Vooral besluitvaardigheid en een sterk probleemoplossend vermogen zijn belangrijk, maar ook de vaardigheid om kalm te blijven in moeilijke situaties is essentieel.

Ten tweede: wees integer. Leiders die niet integer zijn worden niet gerespecteerd. Meet dus niet met twee maten, maar zeg wat je doet en doe wat je zegt. En heel belangrijk: neem je verantwoordelijkheid als je een fout maakt.

Ten derde: en bescheiden leider oogst meer respect. Wees dus geen blaaskaak. Geef mensen de credits die ze verdienen. Eigen je niet alle succes toe. Je kunt heel goed bescheiden zijn én de baas zijn die opdrachten geeft. Dit geeft jouw medewerkers ook het gevoel dat jij echt achter ze staat.

Ten vierde: wees zichtbaar en transparant. Zorg ervoor dat mensen zien wat je doet, laat zien dat je competent, integer, open en bescheiden bent. Laat ook zien wat je doet en waarom je dat doet. Dat maakt je een voorbeeld voor de hele organisatie.

Om bovenstaande eigenschappen te verkrijgen is het belangrijk dat je als leider de moed hebt om je eigen “zwakke” plekken te leren kennen en daaraan te werken. Een coach kan daarin goed werk verrichten.

3. Een positieve organisatiecultuur

In een eerder stuk haalde ik de quote van Drucker aan: culture eats strategy for breakfast.

Cruciaal voor bevlogenheid: zorg voor een positieve bedrijfscultuur. De belangrijkste factor hier is sociale veiligheid. Als die ontbreekt dan ontwikkel je een angstcultuur en die leidt uiteindelijk tot een spiraal van steeds slechtere prestaties.

Hoe creëer je nu een positieve cultuur? 

Ga uit van waardering. Wees vriendelijk, behandel mensen goed en moedig ze aan elkaar goed te behandelen. Geef je medewerkers net zo’n warm welkom als je klanten. Zorg dat de waarden die voor jouw bedrijf het belangrijkst zijn worden gecultiveerd. Maak ze bekend, leg ze uit, geef aan welk gedrag je verwacht en laat dat gedrag zelf zien. Neem alleen mensen aan die zich met die waarden kunnen verenigen. Train mensen in het uitdragen van die waarden en deze waarden te gebruiken in hun beslissingen. Zorg ervoor dat mensen feedback geven wanneer zij dat nodig vinden, zorg er ook voor dat mensen feedback kunnen en willen ontvangen.

Als het je lukt om een bedrijf op te bouwen waar mensen met trots (en plezier) komen werken, als het je lukt om gerespecteerd leider te zijn en is de algemene sfeer in je bedrijf positief en optimistisch? Dan heb je een bedrijf gecreëerd waar mensen graag willen werken. Naast het feit dat jouw medewerkers minder snel worden verleid om naar de concurrent over te stappen, wordt ook het vinden en aannemen van nieuwe mensen vanzelf makkelijker. Succes!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op.

Jeroen de Graaf - Impact Coach en partner bij Coach Collectief Nederland

Coach Collectief Nederland inspireert bedrijven en instanties hun organisatie tot een plek te maken waar mensen graag samenwerken door een mensgerichte aanpak. Medewerkers vormen het hart van het bedrijf.

 

* Onderzoek onder 300 bedrijven door Jostle Corporation “bridging the engagement gap” 2009-2016